ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ταυτοποίηση συστατικών

Το πρόβλημα

• Υψηλά ποσοστά νοθείας στη γαλακτοβιομηχανία. Η παραβίαση των προδιαγραφών ενός γαλακτοκομικού προϊόντος μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των καταναλωτών (πχ αλλεργίες).

• Η επιβεβαίωση της αυθεντικότητας και της επισήμανσης των αναγραφόμενων συστατικών με μεγάλη ακρίβεια απαιτεί: γνώση, εμπειρία και έρευνα.

• Ο μοριακός έλεγχος με βάση το DNA προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα. Παρουσιάζει όμως ορισμένες δυσκολίες όταν εφαρμόζεται στα επεξεργασμένα προϊόντα.

• Η επεξεργασία των συστατικών (πχ θερμότητα, μολύνσεις, ακτινοβολία) μπορεί υποβαθμίσει την ποιότητα του DNA και να δημιουργήσει δυσκολίες στην ανάλυση​.

 

Η λύση μας

• Ανάπτυξη πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων για τον έλεγχο της ταυτότητας των γαλακτοκομικών προϊόντων.

• Ταυτοποίηση του γενοτύπου που συνάγει με τη γεωγραφική περιοχή προέλευσης του γαλακτοκομικού προϊόντος.

• Ανάδειξη της προσβασιμότητας και της ανάλυσης in situ που μπορούν να προσφέρουν νέα εργαλεία και μοριακές τεχνικές​.

• Δημιουργία στοχευμένων βάσεων δεδομένων προσαρμοσμένες με τις ανάγκες κάθε πελάτη για τη γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων​.

Ασφάλεια συστατικών

Το πρόβλημα

• Η εμφάνιση νέων παθογόνων στα γαλακτοκομικά προϊόντα απαιτεί την εφαρμογή μεθόδων αναγνώρισης πέρα από τους συμβατικούς μικροβιολογικούς ελέγχους​.

• Μόνο ένα μικρό ποσοστό μικροοργανισμών μπορεί να καλλιεργηθεί σε θρεπτικό υπόστρωμα.

• Αργή & περιορισμένη ικανότητα αποτύπωσης του συνόλου των παθογόνων​.

• Δυσκολία στη διάκριση μεταξύ στελεχών που σχετίζονται με την εμφάνιση μολυσματικών εστιών​.

Η λύση μας

Ολιστική προσέγγιση

Η προοπτική της χρήσης μεταγονιδιωματικών τεχνικών για την ανίχνευση όλων των παθογόνων (βακτήρια, ιοί, παράσιτα και άλλα) και ωφέλιμων μικροοργανισμών (προβιοτικά) σε πρώτες ύλες, τελικά προϊόντα, επιφάνειες και εξοπλισμό​.

Δυναμική προσέγγιση

Ανίχνευση σε διάφορα στάδια της παραγωγής και του εφοδιασμού από διάφορα βιολογικά δείγματα.

Διαδραστική προσέγγιση

Αξιοποίηση ενός αυτοματοποιημένου αγωγού/μέσου μεταγονιδιωματικής όπου ο χρήστης μπορεί να ανεβάζει τα δικά του δεδομένα αλληλούχησης, ή να λαμβάνει αυτά του εργαστηρίου μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ο εμπλουτισμός των βάσεων δεδομένων προσφέρει βελτιωμένη ικανότητα διάκρισης μεταξύ φυσικών εστιών και ακατάλληλου χειρισμού​.

Πλεονεκτήματα για τη Γαλακτοβιομηχανία

Δημιουργία μοναδικής ταυτότητας στα γαλακτοκομικά προϊόντα (γάλα, γιαούρτι, φέτα, τυριά)​.

Ταυτοποίηση της ζωικής προέλευσης των πρώτων υλών με βάση το DNΑ​.

Αποτελεσματικότερος έλεγχος της νοθείας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας. Ανίχνευση μη ενδεδειγμένων συστατικών σε συγκεντρώσεις 0.5-1%​.

Ταχεία αναγνώριση παθογόνων και ωφέλιμων μικροοργανισμών​.