ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ

Ταυτοποίηση συστατικών

Το πρόβλημα

• Η επιβεβαίωση της αυθεντικότητας και της επισήμανσης των αναγραφόμενων συστατικών με μεγάλη ακρίβεια απαιτεί: γνώση, εμπειρία και έρευνα.

• Ο μοριακός έλεγχος με βάση το DNA προσφέρει τεράστια πλεονεκτήματα. Παρουσιάζει όμως ορισμένες δυσκολίες όταν εφαρμόζεται στα επεξεργασμένα προϊόντα (πχ θερμότητα, μολύνσεις, ακτινοβολία).

• Η οινοποίηση μπορεί υποβαθμίσει την ποιότητα του DNA, όχι όμως να την παρεμποδίσει​.

• Κατά την αποθήκευση κρασιού σε δεξαμενές και φιάλες η αποικοδόμηση του DNA συνεχίζεται και επηρεάζει περεταίρω την ιχνηλασιμότητας.

 

Η λύση μας

• Ανάπτυξη στρατηγικής δειγματοληψίας και πρωτοκόλλων προσαρμοσμένων για τον έλεγχο της ταυτότητας του οίνου και της γνησιότητας των πρώτων υλών (στέμφυλα, μούστος, ζύμες κλπ.).

• Αναγνώριση ωφέλιμων γηγενών πληθυσμών ζυμομύκητα που αποικίζουν τα σταφύλια και τους αμπελώνες. Τα είδη αυτά μπορεί να προέρχονται και από το περιβάλλον του οινοποιείου, συμπεριλαμβανομένου του εξοπλισμού, του αέρα και επιφανειών.

• Ανάδειξη της προσβασιμότητας και της ανάλυσης in situ που μπορούν να προσφέρουν νέα εργαλεία και μοριακές τεχνικές​.

• Δημιουργία στοχευμένων βάσεων δεδομένων προσαρμοσμένες με τις ανάγκες κάθε πελάτη για τη γρήγορη εξαγωγή συμπερασμάτων​.

Ασφάλεια συστατικών

Το πρόβλημα

• Παρά τις σύγχρονες πρακτικές οινοποίησης μπορεί να προκύψουν μολύνσεις από μικροοργανισμούς​.

• Η πρώιμη ανίχνευση είναι πολύ σημαντική, καθώς η μικροβιολογική δραστηριότητα μπορεί να αναπτυχθεί ταχέως χωρίς να γίνει άμμεσα αντιληπτή​.

• Η αναγνώριση του συνόλου των παθογόνων στις πρώτες ύλες, στον οίνο και στο οινοποιείο απαιτεί την εφαρμογή μεθόδων πέρα από τους συμβατικούς μικροβιολογικούς ελέγχους​.

• Αργή & περιορισμένη ικανότητα αποτύπωσης του συνόλου των παθογόνων με τις κλασσικές μικροβιολογικές μεθόδους​.

Η λύση μας

Ολιστική προσέγγιση

Η προοπτική της χρήσης μεταγονιδιωματικών τεχνικών για την ανίχνευση όλων των παθογόνων (βακτήρια, μύκητες κλπ.) κατά τη διάρκεια της οινοποίησης, στους αμπελώνες, στα στέμφυλα και στο περιβάλλον του οινοποιείου.

Δυναμική προσέγγιση

Ανίχνευση σε διάφορα στάδια της παραγωγής και της οινοποίησης από διάφορα βιολογικά δείγματα.

Διαδραστική προσέγγιση

Αξιοποίηση ενός αυτοματοποιημένου αγωγού/μέσου μεταγονιδιωματικής όπου ο χρήστης μπορεί να ανεβάζει τα δικά του δεδομένα αλληλούχησης, ή να λαμβάνει αυτά του εργαστηρίου μας για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

Ο εμπλουτισμός των βάσεων δεδομένων προσφέρει βελτιωμένη ικανότητα διάκρισης μεταξύ φυσικών εστιών μόλυνσης και ακατάλληλου χειρισμού​.

Πλεονεκτήματα για την Οινοποιία

Δημιουργία μοναδικής ταυτότητας στον οίνο και τις πρώτες ύλες με βάση το DNA​.

Αναγνώριση ζυμών και άλλων μικροοργανισμών που συνδέονται με την υψηλότερη ποιότητα οίνου και την πολυπλοκότητα αρωμάτων​.

Ταχεία και ακριβής ανίχνευση επιμολύνσεων και εκτίμηση του κινδύνου αλλοίωσης του κρασιού​.

Έλεγχος της νοθείας σε όλα τα στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας​.